कता गए १४ अञ्चलहरू

५ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलहरू अब प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? २०७२ असोज ...