०९ फागुन २०८० , बुधबार

नेपालमा बहुपती विवाह – Polyandry marriage in Nepal