०९ कार्तिक २०७८ , मङ्गलबार

नेपालमा बहुपती विवाह – Polyandry marriage in Nepal