खुलेको एकै दिनमा बन्द भयो तातोपानी नाका

छुटेका कुरा- असोज १९ गतेबाट संचालनमा आएको तातोपानी नाका एक दिन मात्र संचालनमा आएर ...