सृष्टी– भाग १

छुटेका कुरा– “दिदी केही दिन भयो मन चङ्गा भएको । मनसँगै शरीर पनि फुर्तिलो ...