नेपालमा भूकम्प: सन् १२५५ देखि वि.सं.२०७२ बैशाख १२ सम्म

छुटेका कुरा– भूकम्प के हो ? पृथ्वीको गर्भमा सञ्चित भइरहेको शक्ति उर्जा जमिन हल्लिएर ...