कविता– रहर

  बा, पाठशाला जान्नँ म इतिहास पढाइन्छ त्यहाँ मरेका दिनहरुको खिया लागेका कलका पुर्जाहरुजस्तै ...