कोरोना भाइरस के हाे, कसरी बच्ने ?

चीनको उहानबाट सुरु भएको घातक कोरोना भाईरस संसारभरी माहामारीको रुपमा फैलिरहेको छ । यसले ...